Zajmujemy się profesjonalną obsługą księgową małych i średnich firm oraz osób fizycznych:

 • księgi handlowe,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • księga przychodów i rozchodów,
 • kadry,
 • płace,
 • ZUS

to jedynie część szerokiej palety usług, które oferujemy. Służymy także pomocą w zakresie:

 • zakładania firm,
 • wypełniania deklaracji,
 • pośrednictwa leasingowego.

Posiadamy wysokie kwalifikacje z zakresu rachunkowości i finansów potwierdzone wieloletnim doświadczeniem. Zapewniamy miłą, kompetentną obsługę oraz duże zaangażowanie we współpracę z każdym klientem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą ofertą:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych (KH)
 • Prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów (KPiR) w pełnym zakresie,
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT oraz finansowych,
 • sporządzanie dokumentacji i rozliczeń ZUS,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów,  sprawozdań finansowych do GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
 • Pełna obsługa kadrowo-płacowa  w ramach której:
  • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,  listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
  • sporządzamy dokumentację obrachunkową do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych,
  • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-40,
  • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na życzenie klienta),
  • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
  • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
  • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
  • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych), ewidencje świadczeń socjalnych ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego.
 • Usługi dodatkowe:
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
  • korygowanie deklaracji ZUS,
  • bezpłatne konsultacje dla naszych klientów,
  • pomoc przy otwieraniu firmy.