Uprawnienia

BIURO RACHUNKOWO - KONSULTINGOWE S.C.

Aneta Biegalska Czop, Wioletta Piros

posiada certyfikat księgowy nr 1496/2003 wydany na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, (Dz. U. Nr 120, poz. 1022). Certyfikat wydano dnia 2003-04-25