• Druk przelewu pdf19 (2)pdf19 (2)
 • Książka kontroli przedsiębiorcy pdf19 (2)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pdf19 (2)
 • Lista obecności pdf19 (2)pdf19 (2)
 • Nota korygująca VAT pdf19 (2)pdf19 (2)
 • Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu pdf19 (2)
 • Oświadczenie w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem pdf19 (2)
 • Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy handlowej pdf19 (2)
 • Skierowanie pracownika na kontrolne badania lekarskie pdf19 (2)
 • Umowa o zakazie konkurencji pdf19 (2)pdf19 (2)
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pdf19 (2)
 • PIT-2 pdf19 (2)
 • Wniosek o wypłatę wynagrodzenia pdf19 (2)
 • Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia pdf19 (2)